Wetenschap & Technologie
voor het
Primair Onderwijs

Training voor leerkrachten

van toepassen tot leerlijn

Je wilt je leerlingen op een inspiratievolle manier in aanraking laten komen met Wetenschap en Technologie (W&T). Maar hoe doe je dat? Heb je daar een nieuwe lesmethode voor nodig? Of kun je ook zelf op eenvoudige wijze jouw leerlingen kennis laten maken met techniek?

Met deze trainingen leggen wij samen met jou de basis voor een W&T-programma. Van eenvoudige workshops, een techniekdag tot een mogelijke schoolbrede leerlijn. En misschien wil je wel samenwerken met het voortgezet onderwijs of zelfs het bedrijfsleven? Alles is mogelijk zolang de activiteiten maar passen in jouw onderwijsprogramma.

Meer informatie:

Voor wie?

De trainingen zijn voor leerkrachten en onderwijsassistenten uit het primair of speciaal onderwijs. De trainingen kunnen worden aangevraagd voor een schoolteam of scholenkoepel.

In verband met de borging op school, is vereist bij een:

 • Schoolteam: het hele schoolteam doet mee (of minimaal 2 leerkrachten per bouw) en de schoolleider/ directeur.
 • Scholenkoepel: minimaal 2 leerkrachten per school doen mee.
Belang van W&T-onderwijs?
 • Vanaf de leeftijd van 5 jaar worden ervaringen opgedaan die bepalend zijn voor toekomstige keuzes van de kinderen. De basisschoolperiode speelt dus een grote rol met welke ervaringen en beelden zij zich kunnen identificeren.
 • Wanneer kinderen voor hun 12de jaar nog geen technische ervaringen hebben opgedaan, is de kans zeer gering dat ze voor een technische loopbaan kiezen.
 • Onderwijs staat voor het ontwikkelen van je leerlingen. Ontwikkelen doe je door de leefwereld van de leerlingen te vergroten. Niet voor niets valt W&T onder het leergebied “Oriëntatie op jezelf en de wereld”.
 • En… techniek is overal en zal de komende decennia alleen maar belangrijker worden in alle sectoren, zoals voeding, energie en zorg.
Leerdoelen

 • Leerkrachten zijn bekend met W&T en waarom een nieuwsgierige, onderzoekende en een probleemoplossende houding steeds belangrijker wordt.
 • Leerkrachten kunnen aansluiten op technische talenten en interesses van leerlingen.
 • Leerkrachten ervaren de mogelijkheden van W&T-activiteiten en passen W&T toe op school.
 • Eerste opzet van een ‘technische leerlijn’ wordt gerealiseerd (mede) op basis van het bestaande onderwijsprogramma op de eigen school.
Opzet van de trainingen

Het zijn vier interactieve trainingen van ieder 3 uur. Deze trainingen kun je in overleg inplannen binnen 2 tot 8 maanden.
De leerkrachten passen de kennis en kunde tussen de trainingen toe op school.

De trainingen bestaan uit 3 fases:

FASE I: Bewustwording, kennis en ervaring met W&T
Eerste kennismaking wat W&T is, waarom het nu van belang is en wat we willen realiseren aan het einde van deze trainingen. Maar bovenal ga je W&T-ervaringen opdoen.

Onderwerpen workshop A:

 • Belang van beeldvorming.
 • 7 werelden van techniek.
 • Onderzoekend- & ontwerpend leren.

FASE II: Verdiepen en toepassen
De workshops starten we met het bespreken van de ervaringen op school. In de komende twee workshops gaan we dieper in waarom jongeren wel of niet enthousiast worden van W&T. Wat en wie spelen hierin een belangrijke rol om positieve technische ervaringen op te doen.

Onderwerpen workshop B:

 • Bèta&TechMentality-model.
 • Voorwaarden voor een positieve technische leerervaring.
 • Verkenning extern (kosteloos) aanbod van activiteiten.

Onderwerpen workshop C:

 • Weten welke beeldvorming meer jongeren aanspreekt.
 • Betrekken van ouders/ verzorgers.
 • Mogelijkheid tot aansluiting op het VO en/ of bedrijfsleven.

FASE III: (een begin van) een W&T-leerlijn
Nu je al aardig kenner begint te worden op het gebied van W&T gaan we een opzet van een W&T-programma per school vaststellen. Wat kan uit het huidige onderwijs met kleine aanpassingen onder W&T vallen? Welke aangeboden activiteiten en middelen wil je inzetten en met wie wil en ga je samenwerken?

Onderdelen workshop D:

 • Beginnende W&T-leerlijn neerzetten.
 • Collega’s activeren.
Tijdsinvestering

De duur van elke workshop is 3 uur.

Tussen de trainingen door pas je de opgedane kennis en ervaringen meteen toe.

 • Voorbereiding, na elke training: 2 uur
 • Toepassen in de les, na elke training: minimaal 2 uur

Na de laatste training is de tijdsinspanning afhankelijk van de opzet van jouw W&T-programma.

Over de trainers

Binnenkort meer informatie.

Tipje van de sluier:

 • Expert (studie)keuzes van jongeren
 • Expert ontwerpend leren

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op.
Stel je vragen. Bespreek of deze trainingen bij jullie onderwijs passen. Overleg hoe we dit kunnen inplannen.

Karin van Zwetselaar
06 41 22 32 32
post@zokanook.nl