Training
Wetenschap & Technologie

voor het Primair Onderwijs

Training voor leerkrachten

van W&T toepassen tot leerlijn

Je wilt je leerlingen op een inspiratievolle manier in aanraking laten komen met Wetenschap en Technologie (W&T). Hoe doe je dat? Heb je daar een nieuwe lesmethode voor nodig? Of kun je ook zelf op eenvoudige wijze jouw leerlingen kennis laten maken met techniek? Die laatste heeft onze voorkeur, zodat we het kunnen integreren in jouw onderwijs en er niet nog extra bij komt.

Met deze trainingen leggen wij samen met jou de basis of bouwen we verder aan een eigen Wetenschap & Techniekprogramma. Van eenvoudige workshops, een techniekdag tot een mogelijke schoolbrede leerlijn. Daarnaast kijken we waar je samen kunt werken met ouders, het voortgezet onderwijs of het bedrijfsleven. Alles is mogelijk zolang de activiteiten aansluiten bij jouw onderwijsprogramma

Meer informatie:

Voor wie?

De trainingen zijn voor leerkrachten en onderwijsassistenten uit het primair of speciaal onderwijs. De trainingen kunnen worden aangevraagd voor een schoolteam of scholenkoepel.

In verband met de borging op school, is vereist bij een:

 • Schoolteam: het hele schoolteam doet mee (of minimaal 2 leerkrachten per bouw) en de schoolleider/ directeur.
 • Scholenkoepel: minimaal 2 leerkrachten per school doen mee.
Belang van W&T-onderwijs?
 • Vanaf de leeftijd van 5 jaar worden ervaringen opgedaan die bepalend zijn voor toekomstige keuzes van de kinderen. De basisschoolperiode speelt dus een grote rol met welke ervaringen en beelden zij zich kunnen identificeren.
 • Wanneer kinderen voor hun 12e jaar nog geen technische ervaringen hebben opgedaan, is de kans zeer gering dat ze voor een technische loopbaan kiezen.
 • Onderwijs staat voor het ontwikkelen van je leerlingen. Ontwikkelen doe je door de leefwereld van de leerlingen te vergroten. Niet voor niets valt W&T onder het leergebied “Oriëntatie op jezelf en de wereld”.
 • En… techniek is overal en zal de komende decennia alleen maar belangrijker worden in alle sectoren, zoals voeding, energie en zorg.
Leerdoelen

 • Leerkrachten zijn bekend met W&T en waarom een nieuwsgierige, onderzoekende en een probleemoplossende houding steeds belangrijker wordt.
 • Leerkrachten kunnen aansluiten op technische talenten en interesses van leerlingen.
 • Leerkrachten ervaren de mogelijkheden van W&T-activiteiten, op basis van onderzoekend- & ontwerpend leren, ontwikkelen eigen activiteiten en passen W&T toe op school.
 • Leerkrachten leren en ervaren welke kansen en mogelijkheden samenwerken met ouders, VO-scholen en bedrijven biedt.
 • Een opzet van een ‘technische leerlijn’ wordt gerealiseerd op basis van het bestaande onderwijsprogramma op de eigen school.
Opzet van de trainingen

Het zijn vier interactieve trainingen van ieder 3,5 uur. Deze trainingen kun je in overleg inplannen binnen 4 tot 10 maanden.
De leerkrachten passen de kennis en kunde tussen de trainingen toe op school.

De trainingen bestaan uit 3 fases:

FASE I: Bewustwording, kennis en ervaring met W&T
Eerste kennismaking wat W&T is, herkennen en inventariseren wat je al doet met W&T, waarom het nu van belang is en wat we willen realiseren aan het einde van deze trainingen. Maar bovenal ga je W&T-ervaringen opdoen.

Onderwerpen workshop A:

 • Belang van beeldvorming.
 • 7 werelden van techniek.
 • Ontwerpend leren.
 • Ontwikkelen van activiteiten, aansluitend op je eigen onderwijsprogramma.


FASE II: Verdiepen en toepassen
De workshops starten we met het bespreken van de ervaringen op school. In de komende twee workshops gaan we dieper in waarom jongeren wel of niet enthousiast worden van W&T. Wat en wie spelen hierin een belangrijke rol om positieve technische ervaringen op te doen.

Onderwerpen workshop B:

 • Bèta&TechMentality-model.
 • Voorwaarden voor een positieve technische leerervaring.
 • Verdieping Ontwerpend leren.
 • Ontwikkelen van activiteiten, aansluitend op je eigen onderwijsprogramma.
 • Verkenning extern (kosteloos) aanbod van activiteiten.

Onderwerpen workshop C:

 • Weten welke beeldvorming meer jongeren aanspreekt.
 • Onderzoekend leren.
 • Betrekken van ouders/ verzorgers.
 • Mogelijkheid tot aansluiting op het VO en/ of bedrijfsleven.
 • Ontwikkelen van activiteiten, aansluitend op je eigen onderwijsprogramma.


FASE III: (een begin van) een W&T-leerlijn
Nu je al aardig kenner begint te worden op het gebied van W&T gaan we een opzet van een W&T-programma per school vaststellen. Wat kan uit het huidige onderwijs met kleine aanpassingen onder W&T vallen? Welke aangeboden activiteiten en middelen wil je inzetten en met wie wil en ga je samenwerken?

Onderdelen workshop D:

 • Visie ontwikkelen of bijstellen.
 • Beginnende W&T-leerlijn neerzetten.
 • Collega’s activeren.
Tijdsinvestering

De duur van elke workshop is 3,5 uur.

Tussen de trainingen door pas je de opgedane kennis en ervaringen meteen toe.

 • Voorbereiding, na elke training: 2 uur
 • Toepassen in de les, na elke training: minimaal 2 uur

Na de laatste training is de tijdsinspanning afhankelijk van de opzet van jouw W&T-programma.

Over de trainers


Marijn van Dongen

Expert (studie)keuzes van jongeren

Kennen jullie het online filmpje van ‘Redraw the balance – Inspiring the Future’? Het filmpje van twee minuten raakte mij meteen (en nog steeds). Het laat zien dat kinderen in korte tijd realiseren dat voor hen heel veel mogelijk is.

Ik houd mij al sinds mijn studie bezig waarom en hoe jongeren belangrijke studiekeuzes maken die bij hen passen. Zelf vind ik dat fascinerend en heel belangrijk. Laten we alsjeblieft iets doen waar we zoveel mogelijk lol, plezier en voldoening in hebben.

De laatste 10 jaar heb ik veel ervaring en kennis opgedaan waarom en hoe jongeren geïnteresseerd raken met techniek. Mijn fascinatie en inzichten hierin deel ik graag met jullie en hoe we daar met W&T (Wetenschap & Technologie) chocola van gaan maken.


Karin van Zwetselaar

Expert ontwerpend leren

Van nature hebben we onze unieke talenten en zijn we van kleins af aan nieuwsgierig en creatief. Bij velen zijn deze talenten in de loop van de tijd weggestopt door o.a. verwachtingen of systemen in het onderwijs. We hebben juist het creatief & innovatief denken en doen nodig om oplossingen te bedenken voor dingen die op je pad komen, voor het bedenken van oplossingen voor de toekomst én om de wereld mooier te maken! 

Met een achtergrond als Industrieel Ontwerper en docent in creatieve én bèta-vakken is dit samengekomen tot mijn bedrijf ‘Zo kan ook! ontwerpen in het onderwijs’. Vanuit deze expertise geef ik trainingen O&O in het onderwijs met onderwerpen als wetenschap & techniek, duurzaamheid, kunst & cultuur en sociale vraagstukken. Daarnaast ontwikkel ik ontwerponderwijs zoals de Duurzame ideeën challenge uit eigen initiatief, opdrachten en brainstormsessies voor de landelijke techniekchallenge Vakkanjers en ontwerpopdrachten bij de lesmethode Biologieles.

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op.
Stel je vragen. Bespreek of deze training bij jullie onderwijs past. Overleg hoe we dit kunnen inplannen.

Karin van Zwetselaar
06 41 22 32 32
post@zokanook.nl